Kāhui

Hapū and Marae

Ngā Tokorima a Hinemanuhiri Ngāi Tamaterangi, Ngāti Mākoro, Ngāti Hingāngā (also known as Te Aitanga a Pourangahua), Ngāi Pupuni, Ngāti Pareroa, Ngāti Poa, Ngāi Tamatea, Ngāti Hinetū and Ngāti Mihi.

Marae: Pakowhai, Rangiahua, Hinetera, Ramoto Kireara, Whetu Marama, Arimawha, and
Maromahue

Ngāti Rākaipaaka Ngāti Rangi, Ngāi Te Rehu, Ngāi Tamakahu, Ngāi Tureia and Ngāi Te Kauaha/Ngāti Kauaha.

Marae: Manutai, Te Poho o Te Rehu, Tāne-nui-a-rangi, Kahungunu, Tamakahu, and Te
Kotahitanga

Rongomaiwahine/ Ngāi Te Rākatō Ngāti Hikairo, Ngāti Hinewhakāngi, Ngāti Meke, Ngāi Tama, Ngāi Tārewa, and Ngāi Tū.

Marae: Tuahuru, Ruawharo, Te Rākatō, Kaiuku, Mahanga, Apaapa-a-Rangi (Hinewhata), and
Kaihau (Te Atihau)

Te Wairoa Tāpokorau Cluster 1 Te Uri o Te O, Te Aitanga a Puata, Ngati Kurupakiaka, Ngai Tauira, Ngati Rakonga, Ngati Waiaha, Ngati Kiato, Ngati Pomarangai, Ngai Tiakiwai, Ngai Te Apatari, Ngati Matua, Ngati Patupuku, Ngati Poutawa, Ngati Momokore, Ngati Manuka, Ngati Kaihote, Ngai Tarati, Ngai Te Hakinga, Ngati Hinekawa, Ngati Hake, Ngati Hine, Ngai Tahu (acknowledged with Iwitea) Kahu, Ngai Te Aihurangi, Ngāi Te Rangituanui, Ngai Ta Maha, Ngai Te Ikaharaki, Ngāi Taitaui, Ngati Hikakawa, Ngai Te Huki, Ngati Keru, Ngati Ngahau, Ngati Wharehaunga, Ngati Pauwahie, Ngati Hau, Ngai Tanewhana, Ngati Hikawhanga, Ngati Matangirau, Ngati Koropi, Ngati Hikakotea, Ngati Koroheke, Ngati Mumuhu, Ngai Te Waiporoporo, Ngai Tamaku, Ngatoretore, Ngai Taitane, Ngati Hinetera, Ngai Tamaha, Ngati Hika.

Marae: Te Poho o Te Kawiti, Te Poho o Tiakiwai, Whaakirangi, and Taihoa

Te Wairoa Tāpokorau Cluster 2 Ngāti Kurupakiaka, Ngāti Tiakiwai, Ngāti Momokore, Ngāti Waiaha, Ngāti Peehi, Ngāi Te Kapuamātotoru, Ngāi Te Apatu, Ngāti Moewhare, Ngāti Iwi Katea/Iwi Katere, Ngai Tamao, Ngati Hikatu, Matekino, Ngai Pukupepepii, and Ngāi Tanemitirangi.

Marae: Takitimu (Waihirere), Ruataniwha, Hurumua, Tawhiti-a-Maru, and Aranui

Whakakī-Nui-a-Rua Ngāti Hine Te Pairu, Ngāti Hinepua, Ngāi Te Ipu, Ngāi Tahu Matawhāiti (Ngāi Matawhāiti, Ngāti Tahu), Ngāti Tarita, Ngāti Iwikātea and Ngā hapū o Ngāmotu (Ngāti Kāhu, Te Uri o Te Ō, Ngā Huka o Tai, Te Aitanga a Puata, Ngāti Mātua and Ngāti Koropī).

Marae: Whakaki, Iwitea, and Te Rauhina (Kihitu)

Wairoa Waikaremoana Māori Trust Board Representing the interests of: Ngāti Hingāngā (also known as Te Aitanga a Pourangahua), Ngāti Hinehika (also known as Ngāti Kōhatu), Ngāti Hinemihi, Ngāti Hikatū, and Ngāti Puku.

Marae: Te Reinga, Paraeroa, Erepeti, Hinemihi, and Putahi